[vc_row][vc_column][us_single_image image=”1748″][vc_column_text]20 lutego w Leżajsku firma RSTECHNOLOGY Adam Rachwał oraz Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki podpisali Porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest wspólne podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym mających na celu zachęcenie młodzieży do zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz podejmowania nauki na kierunkach technicznych.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w auli ZST w Leżajsku. Zwracając się do zaproszonych gości i uczniów, w pierwszej kolejności głos zabrała Dyrektor ZST Halina Samko. Wyraziła przekonanie o wymiernych korzyściach dla obydwu stron, płynących z podpisania umowy o współpracy. Firma pozyska dobrze przygotowanych pracowników, a szkoła jeszcze lepiej wykształci ucznia dobrze przygotowanego do wejścia na rynek pracy.

W dalszej części głos zabrali: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Dorota Kaleta, która nadmieniała, iż włączenie w proces kształcenia pracodawców, wpisuje się w realizację założeń polityki oświatowej państwa.

Po krótkim przedstawieniu zakresu działalności firmy RSTECHNOLOGY, głos zabrał wicedyrektor ZST Piotr Foryt przedstawiając kierunki kształcenia w zawodach: technik mechanik specjalność: spawalnictwo, ślusarz, podkreślając jednocześnie, że szkoła dba o systematyczny rozwój bazy dydaktycznej.

Po krótkim omówieniu założeń porozumienia o współpracy, nastąpiło jego podpisanie – w imieniu RSTECHOLOGY podpis złożył właściciel Adam Rachfał, zaś w imieniu Zespołu Szkół Technicznych porozumienie podpisała Dyrektor Halina Samko.[/vc_column_text][us_image_slider ids=”1751,1752″][/vc_column][/vc_row]