Mając na uwadze wcześniejsze, owocne współdziałanie oraz chcąc kontynuować i pogłębiać istniejącą współpracę, ZSZ i RStechnology podpisały list intencyjny w sprawie objęcia przez RStechnology Adam Rachfał patronatu nad Zespołem Szkół.

RSTtechnology obejmie patronat nad klasami Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik z nauką:

  • obróbki skrawaniem CNC
  • technik spawania wchodzącymi w skład Zespołu Szkół.

Celem patronatu  firmy RStechnology nad Zespołem Szkół będzie umożliwienie najlepszym uczniom odbywania staży i praktyk zawodowych w wydziałach produkcyjnych zakładu, zatrudnienie najlepszych absolwentów w wydziałach produkcyjnych zakładu, doposażenie w ramach możliwości pracowni spawania i obróbki skrawaniem, organizowanie pokazów nowoczesnych technologii dla uczniów, umożliwienie wykonania specjalistycznych kursów.

Zespół Szkół zobowiązuje się do wysyłania uczniów na staże i praktyki zawodowe do zakładu, organizowania wyjazdów na pokazy na terenie zakładu, wykorzystywania nazwy i loga firmy w materiałach reklamowych, tworzenia dobrego wizerunku zakładu na terenie Zespołu Szkół.