Z przyjemnością ogłaszamy, że firma RStechnology przeszła pomyślne audyt i spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, zbiorników i rurociągów do materiałów trujących i żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych