Wzrost konkurencyjności RStechnology Adam Rachfał poprzez wdrożenie znacząco ulepszonej usługi produkcyjnej w zakresie wytwarzania płaszczy grzewczo-chłodzących w konstrukcjach i systemach wymiany ciepła, zwłaszcza o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych

Celem realizacji projektu jest odpowiedź na zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie związane z brakiem wytrzymałych, odpornych na pracę z wysokim ciśnieniem płaszczy grzewczo – chłodzących, adekwatnych do konstrukcji wysokociśnieniowych i wysokopojemnościowych, poprzez wdrożenie przez RStechnology Adam Rachfał wyników prac B+R oraz wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej usługi produkcyjnej w postaci wytwarzania płaszczy grzewczo – chłodzących dedykowanych do konstrukcji i systemów wysokociśnieniowych i wysokopojemnościowych wykorzystywanych przez sektor metalowy oraz bezpośrednio przez branże: spożywczą, chemiczną, farmaceutyczną oraz HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). W celu osiągniecia ww. efektu projektu realizacji Projektu Wnioskodawca planuje:

  • nabycie robót budowlanych,
  • zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • przeprowadzenie prac przygotowawczych do rozpoczęcia procesu produkcji i sprzedaży nowego produktu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego