Orbitalum RA12

Zakres cięcia średnic rury [mm] 157-325
Zakres grubości ścianki [mm] 2-10