Pionowe zbiorniki filtracyjne stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głownie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych – atestowanych.

Filtry ciśnieniowe oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.

Filtry o średnicy do Ø 1500 wsparte są na trzech podporach. Wiąże się z tym usytuowanie kątowe bocznych króćców przyłączeniowych.