Wymiennik rurowy stosuje się szczególnie do termicznej obróbki produktów o wysokiej lepkości jak i produktów z cząstkami stałymi lub włóknami (miazga owocowa). Nasze urządzenia są stosowane w systemach podgrzewania, chło-dzenia oraz aseptycznych w przemyśle soków owocowych, mlecznym.

– oziębiacze

– podgrzewacze

– pasteryzatory

Typowy podgrzewacz rurowy jest urządzeniem zbudowanym na zasadzie wymiennika „rura w rurze“. Medium grzewcze (najczęściej gorąca woda) jest przygotowywane przy pomocy ze-wnętrznego podgrzewacza z użyciem pary. Jest wprowadzane w obieg przez pompę wirnikową do zewnętrznej rury wymiennika. Najczęściej spotykanym układem podgrzewacza jest układ prze-ciwprądowy charakteryzujący się lepszą sprawnością. Ilość seg-mentów grzewczych jest dobierana do w zależności od wymaganej powierzchni wymiany ciepła.