Posiadamy szereg uprawnień, w tym:

  • dla procesów spawalniczych i jako ośrodek certyfikujący spawaczy TÜV,
  • dla technologii spawania UDT,
  • dla wytwarzania zbiorników ciśnieniowych, materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących UDT.